De doelen van Visie Van Kinderen

Het eerste doel van Visie Van Kinderen is dat artikel 12 van het kinderrechtenverdrag echt goed wordt nageleefd, dus dat kinderen echt mogen meedenken en –beslissen over zaken die hun aangaan. De overheid moet hiervoor zorgen, tenminste, volgens het kinderrechtenverdrag. Ik wil dus dat dit nog meer gebeurt.

Het tweede doel van Visie Van Kinderen is dat er voldoende klimaatmaatregelen (klimaatregelen ?) genomen gaan worden. Dit is gebaseerd op doel 13 van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, ondertekend door Nederland.

Het derde doel is dat alle kinderen in Nederland gelijke kansen krijgen op ontwikkeling. Dit betekent dat er niet meer wordt gediscrimineerd en dat kinderen waarvan hun ouders wat minder geld hebben, toch een goede opleiding kunnen doen. Zij bekijken dingen namelijk vanuit een ander waardevol perspectief.