Artikelen

Hieronder ziet u het nieuwste artikel van Visie Van Kinderen. Daarna ziet u oudere artikelen.

Brief aan verkenners Ollongren en Jorritsma:

Geachte mevrouw Ollongren, geachte mevrouw Jorritsma,

Mijn naam is Lars Westra en ik stuur u deze brief namens de kinderen en jongeren, een groep die niet gehoord wordt. Jongeren hebben geen stemrecht, en hun mening wordt nauwelijks meegenomen aan de formatietafel. Ik vind dit jammer, omdat wij ook deel zijn van de samenleving. Niet alleen nu, maar juist ook in de toekomst. Alles wat door het volgende kabinet besloten wordt, mogen wij betalen. Wij merken de gevolgen van deze beslissingen. Jongeren hebben vaak een andere mening dan volwassenen hebben, veel jongeren weten wat ze willen. Het klopt dus niet dat alle kinderen hun mening nog moeten ontwikkelen. Ik vraag u beiden of u ook naar jongeren wil luisteren tijdens de formatie. Om dit te realiseren heb ik vijf concrete punten opgesteld.

  1. Jongerenorganisaties van politieke partijen krijgen een plek aan tafel tijdens de formatie.
  2. Tijdens het opstellen van een regeerakkoord krijgen verschillende kinderen de kans om kort te vertellen wat zij in het regeerakkoord willen zien. Dit kan bijvoorbeeld door bij elke vergadering 10 willekeurige kinderen uit te nodigen en hun allemaal twee minuten spreektijd te geven.
  3. Tijdens het opstellen van het regeerakkoord wordt bij elk punt goed nagedacht over de gevolgen voor de volgende generaties, deze gevolgen wordt in het regeerakkoord genoteerd.
  4. Het regeerakkoord wordt kort gehouden zodat een nieuw kabinet snel aan de slag kan om de crisissen uit deze tijd op te lossen. Kinderen maken zich veel zorgen over de klimaatcrisis en de kansencrisis omdat deze crisissen hun ook aangaan. Dit moet snel aangepakt worden.
  5. In het regeerakkoord wordt uitgebreid besproken wat het nieuwe kabinet gaat doen om er voor te zorgen dat onze generatie een leefbaar Nederland krijgt als wij ons land mogen besturen.

Ik wil u hartelijk bedanken dat u deze brief heeft gelezen, tot slot wil ik nog een ding aanstippen.

Mevrouw Ollongren, toen ik u namens ‘de Kinderstem’ (zie foto) interviewde riep u alle kinderen en jongeren op om van zich te laten horen. Ik probeer dit al 5 jaar en ik ben er van overtuigd dat dit bij deze formatie niet lukt zonder uw hulp, en die van mevrouw Jorritsma. Ik vraag u dus nog een keer: wilt u alstublieft naar onze generatie luisteren? Wij zijn een groot deel van de samenleving dat geen stemrecht heeft.

Met vriendelijke groet,

Lars Westra

P.S. Voor meer informatie over mij kunt u kijken op www.visievankinderen.nl .

P.S.S. Interviews die ik gedaan heb met ministers en lijsttrekkers zijn hier te bekijken.

Het recht op een stem, een toekomst en een kans.